Slunci

                a moři...

 

 

 

 

 

 

 

DAR VODĚ

 

Klidná mořská hladina, třpytí se a rozpíná

Po slunci se napíná

 

Slyš, mé drahé sluníčko

Zahřeješ mi srdíčko? Sestup blíže maličko

 

S Tebou já jsem teplý proud, takto můžu bohatnout

Bez Tebe je zima, mráz, vytváří se silná hráz

S Tebou ledy tají, ptáci štěbetají, květy rozkvétají

Vytváří se letní jas, ten, jenž odpradávna uvnitř nás

 

Slunce drahé, hřející, povol tíhu na plících

Otevřeš-li vodě hráz, dýchat volně půjde zas

Vodní tlaky povolí, poplujeme kam… kdoví

 

Spolu plouti to jest ctnost

Naše božská blaženost, v lidské pouti

 

Voda pluje volně zas, povolilo slunce hráz

Spolu jedním pramenem

Život je tím odměněn

 

Klidná mořská hladina, třpytí se a rozpíná

Ve sluneční jas

 

( z knihy Dar Bílého obláčku, Daggy)

 

Kolaz  

     

 

Vesmír

 

Každý den žít svou krásu, svůj sen

Oblaků i země se dotýkaje

Žár slunce a moudrost vody Tě objímaje

 

Je necháváš být

 

A přesto oni, se o tebe stále zajímaje, ti chtějí tvou lásku za každou cenu vzít

Neb sami tu krásu nepoznaje, s maskami jen v boji umí žít

 

Ty šťasten a svobodný svým bytím, bezvrstvý, svém míru

 

Ta lehkost, volnost, vůně krásy, nedává jim spát,

brodícím se v soudech bahna spásy

 

Necháváš je být

 

Tou vůní laskavého smíru, dál jen žít

Vesmír, jež má sílu

 

( z knihy Svítání, Daggy) 

 

Sv-sv-vodoznakem

 

,,Nemůžeš si uvědomit sebe sama takového, jaký jsi, dokud se neutkáš s tím, kdo nejsi."

,,Chovat se k druhým láskyplně, neznamená dovolit jim všechno."

,,Hledáš nový svět? Přestaň jej hledat, začni jej tvořit."

 

  (z knihy Transformační průvodce mysli, Daggy)

 

 

Test

shdfbhtrsh